Betta | Betta Splendens 
(by thossmann)

Betta | Betta Splendens

(by thossmann)Betta | Betta splendens
(by keith largo)

Betta | Betta splendens

(by keith largo)Betta | Betta splendens
(by bgandy)

Betta | Betta splendens

(by bgandy)Betta | Betta splendens
(by Cinthia Emerich)

Betta | Betta splendens

(by Cinthia Emerich)Crowntail Betta | Betta splendens
(by bhop)

Crowntail Betta | Betta splendens

(by bhop)Crowntail Betta | Betta splendens
(by bhop)

Crowntail Betta | Betta splendens

(by bhop)Betta | Betta splendens
(by bhop)

Betta | Betta splendens

(by bhop)Betta | Betta splendens
(by Neffiko)

Betta | Betta splendens

(by Neffiko)Enzo, the Red Copper Plakat Dragonscale Betta | Betta splendens
(by Natalie Kilpatrick)

Enzo, the Red Copper Plakat Dragonscale Betta | Betta splendens

(by Natalie Kilpatrick)Betta | Betta splendens
(by Marlo Lao)

Betta | Betta splendens

(by Marlo Lao)Betta | Betta splendens
(via AquaBid.com)

Betta | Betta splendens

(via AquaBid.com)Betta | Betta splendens
(by DigitalTribes)

Betta | Betta splendens

(by DigitalTribes)Betta | Betta splendens
(by r135i)

Betta | Betta splendens

(by r135i)Betta | Betta splendens
(by r135i)

Betta | Betta splendens

(by r135i)Betta | Betta splendens
(by Kati H.)

Betta | Betta splendens

(by Kati H.)